Green Forrest

Green Forrest Marmor en mykere stein. Vi anbefaler impregnering for at smuss og fett ikke skal trekke inn i steinen.

Kontakt oss angående denne steinen: