Malyat

Malyat Marmor er en mykere stein. Vi anbefaler impregnering for at ikke smuss og fett skal trekke inn i stein.

Kontakt oss angående denne steinen: