SilkeBrun

Silke Brun er en unik granitt. Unikt utseende som forsteinet tre. 

Kontakt oss angående denne steinen: