Altaskifer tørrmur Fra kr. 1899,- pr. kvm

De naturlige lagene i Altaskifer gjør den spesielt godt egnet til muring. I tillegg til at den er vakker og vedlikeholdsfri, kan en skifermur ha stor praktisk nytte, eksempelvis ved å utligne høydeforskjeller. Den kan også flyttes og gjenbrukes ved behov.

Tørrmur leveres med naturkant.

Tradisjonelt mures skifer med mørtel og fuger. Stablet som tørrmur, fylles det opp med betong eller drenerende masse på baksiden.

Vi har tørrmur i tre sorteringer.
Den minste har en dybde på 5-20 cm og 1000 kilo dekker cirka 3,5 kvm
Den mellomste har en dybde på 15-30 cm og 1000 kg dekker cirka 1,5 kvm
Den største har en dybde på 25-45 cm og 1000 kg dekker cirka 1,3 kvm

Kontakt oss angående denne steinen: