Oppdal tørrmur og murskifer Fra kr. 2750,- pr. kvm

  • Oppdal Murskifer, og trappeheller. Ekte norsk skifer!
  • Oppdal Murskifer. Ekte norsk skifer!
  • Inngangsparti i oppdal Murskifer og massive oppdal trinn. Ekte norsk skifer!
  • Oppdal tørrmur. Ekte norsk skifer!
  • Oppdal Råmur. Ekte norsk skifer!
  • Oppdal murskifer. Ekte norsk skifer!

Oppdal murskifer og tørrmur er tidløst og hever kvaliteten og verdien på din bolig.

Murskifer finnes i følgende størrelser:
5-8cm bredde, 3-6cm tykkelse
8-11 cm bredde, 3-8cm tykkelse

Lys og mørk tørrmur finnes i følgende størrelser:
5-12 cm, ca 6 m2 1500 kg levers i big bag
10-20 cm, ca 3,5-4 m2 1500 kg levers i big bab
15-30 cm, ca 2,5 m2 1500 kg levers i big bag

Kontakt oss angående denne steinen: